Registrul procedurilor de prelucrare a datelor personale

Legea germană privind protecţia datelor (BDSG) prevede ca anumite detalii ale procedurilor automatizate de prelucrare a datelor personale să fie puse la dispoziţia tuturor într-un mod adecvat. Pentru aceasta păstrăm un registru detaliat al procedurilor. Am rezumat următoarele informaţii pentru dumneavoastră sub forma unui ghid iniţial. Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii detaliate, vă rugăm să luaţi legătura cu departamentul nostru pentru protecţia datelor. Acest departament vă va putea spune dacă am salvat date referitoare la persoana dumneavoastră şi, dacă da, care este natura acestora.

Vă rugăm să reţineţi: următoarele informaţii privesc întregul scop al prelucrării datelor personale din cadrul companiei noastre. Menţiunile speciale referitoare la prelucrarea datelor personale pe site-ul nostru de internet pot fi găsite aici.

1. Numele şi adresa departamentului pentru protecţia datelor

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
Germania

Telefon: +49 221-1652-0
Fax: +49 221-1652-430

E-mail: dialog@klosterfrau-service.de
Internet: www.klosterfrau-group.de

2. Conducere

Dr. Martin Zügel (Preşedinte)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr. Markus Unkauf

3. Şeful serviciului de prelucrare a datelor din cadrul departamentului pentru prelucrarea datelor

Frank Roth
Şef al departamentul principal IT

4. Date de contact ale departamentului pentru prelucrarea datelor

Prin e-mail la datenschutz@klosterfrau.de sau la adresa poştală menţionată anterior

5. Scopul înregistrării, prelucrării sau utilizării datelor

Distribuim şi vindem produse farmaceutice, cosmetice şi alte produse care se comercializează de regulă prin intermediul farmaciei şi drogheriei. Prelucrăm date personale pentru a îndeplini acest scop principal. Mai mult, prelucrăm date în numele altor companii, în special în numele companiilor din Grupul Klosterfrau. Prelucrarea datelor are loc în interesul şi pe răspunderea lor.

6. Descrierea grupurilor de persoane vizate

Înregistrăm, prelucrăm şi utilizăm date privind diverse grupuri de persoane. Câteva tipuri specifice de date sunt indicate mai jos:

Clienţi
Nume, date de contact, detalii privind contul bancar, detalii privind solvabilitatea şi datele privind comenzile, livrările, termenii şi modalităţile de plată.

Părţi interesate
Nume, date de contact, interesul pentru produse, date privind abonarea la buletinul informativ şi participarea la campaniile promoţionale.

Contractanţi şi furnizori
Nume, date de contact, detalii privind contul bancar şi date privind comenzile, livrările şi serviciile, termenii contractului, modalităţi de plată.

Angajaţi
Nume, date de contact, funcţia în organizaţie, situaţia ca angajat, pensionar, etc., detalii privind indemnizaţiile, salariile sau pensia, datele privind orele de lucru şi cele derivate din procesele de lucru, aranjamentul privind consumul (de exemplu, la cantină), cât şi alte date necesare pentru desfăşurarea raporturilor de muncă.

Aplicanţi

Nume, date de contact, poziţia pentru care s-a efectuat aplicaţia, calificările, alte date provenite din aplicaţii, date privind demersul şi rezultatul procedurii de aplicare.

7. Beneficiarii sau categoriile de beneficiari ai datelor

Beneficiarii interni ai datelor menţionate anterior sunt departamentele noastre interne, în măsura în care solicită aceste date pentru îndeplinirea sarcinilor din sferele lor de responsabilitate. Beneficiarii externi primesc datele personale dacă legea prevede acest lucru sau dacă este necesar pentru îndeplinirea relaţiilor contractuale. Printre beneficiari se numără sistemele de asigurare socială, birourile fiscale, autorităţile de supraveghere, băncile, asiguratorii şi furnizorii de servicii, care prelucrează date în numele nostru în conformitate cu § 11 BDSG.

8. Termene obligatorii pentru ştergerea datelor

Datele cu caracter personal sunt şterse odată ce perioadele de retenţie pertinente prescrise de lege au expirat, sau dacă datele nu mai sunt necesare în scopurile indicate mai sus.

9. Transmiterea datelor către ţările terţe

Datele nu sunt transmise către statele din afara Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European (ţările terţe).